Słowiański jedwab -cel

Słowiański ,,jedwab''

Cel projektu

1/ Kobieta szczęśliwa to kobieta spełniona, dobra matka i żona, skrupulatna i obowiązkowa pracownica, oddana przyjaciółka. To kobieta angażująca się w życie rodzinne i społeczne. Każda kobieta chce mieć 5 minut dla siebie. Chcemy pokazać, że modelką można być w każdym wieku.

2/ Len - len to zdrowie. Dolny Śląsk był potęgą w tej dziedzinie. Należy to pokazać i odbudować.Głównym sponsorem kolekcji lnianej słowiański,,jedwab''len w innej odsłonie -maki,słowiański,,jedwab'' len w odsłonie czterech pór roku są zakłady lniarskie z Kamiennej Góry - Świat lnu

Projekt „Słowiański „jedwab” – to autorski projekt , pokazujący niezwykłą opowieść o ludzkim życiu. Dwa wspaniałe światy – moda i muzyka przenikają się nawzajem tworząc wachlarz różnorodnych odcieni stylizacyjnych i muzycznych.

Organizatorami  i pomysłodawcami projektu są Estera i Andrzej Grabarczyk

Estera Grabarczyk – fascynatorka recyclingu, odczarowuje len nadając mu różnorodne barwy i wygląd prawdziwego bogactwa – nazywając len,,jedwabiem'' z Dolnego Śląska

Andrzej Grabarczyk – choreograf z pasji, z głową pełną pomysłów i niezwykłego zaangażowania w prowadzeniu przygotowań, których finał wiedzie wprost do Sali Balowej na Zamku Książ.

Pierwsza edycja projektu „Słowiański jedwab, len w innej odsłonie - MAKI'' odbyła się w roku 2014 w wałbrzyskim Apropos. Projekt spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem w środowisku lokalnym i ukazał potrzebę aktywizacji oraz integracji środowiska kobiecego w regionie. Kolejna edycja „Słowiański jedwab – len w odsłonie czterech pór roku”, który swój finał miał na Zamku Książ to podwaliny do tworzenia jeszcze lepszego, rozbudowanego, interdyscyplinarnego wydarzenia na pograniczu mody, teatru i muzyki. Gościem specjalnym była Pani Krystyna Mazurówna.

Zadanie polega na przygotowaniu pokazu mody, które w tym przypadku nie jest zwykłą prezentacją strojów na wybiegu, ale prawdziwym wydarzeniem artystycznym, łączącym w sobie elementy muzyki na żywo, tańca oraz szczególnie opracowanej choreografii ,a także aktorstwa. W wydarzeniu biorą udział kobiety zmagające się z różnymi problemami, brakiem pewności w działaniu, zamknięciem społecznym, trudnościami w podejmowaniu relacji interpersonalnych. Projekt ma na celu włączenie kobiet w aktywne i świadome życie w sferze społecznej ze szczególnym naciskiem na budowanie relacji i zaangażowanie ich w dalsze działania związane z własnym rozwojem, podnoszeniem kompetencji oraz otwartością na gruncie podejmowania lokalnych działań. Szczególnie ważnym aspektem jest również rozpowszechnianie wiedzy na temat dawnego bogactwa Dolnego Śląska, jakim był len oraz jego spuścizny niematerialnej związanej z kulturą, lokalnymi zwyczajami i tradycjami. Obecnie nasz finał odbywa się na terenie WOK i Centrum kultury Stara Kopalnia .Gościmy ok 400 zaproszonych gości

Projekt z roku na rok się rozrasta i to skłoniło organizatorów do założenia fundacji ,,Uszyj Swoje Marzenia'' która jest w trakcie rejestracji